Disclaimer

Deze Disclaimer is bedoeld om u te wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bezoeken van homeopathienetwerk.nl. De disclaimer is van toepassing op alle door homeopathienetwerk.nl geautoriseerde en gepubliceerde pagina’s. Door de website op welke wijze dan ook te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

Homeopathienetwerk.nl is niet verantwoordelijk voor bezoekers die na het lezen van informatie op de website onjuiste of ongelukkige keuzes maken zoals verkeerd medicijngebruik, verkeerde gedachtevorming en andere desbetreffende, verkeerde acties en kan hiervoor op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
Homeopathienetwerk.nl spant zich in om de website up to date, actueel en volledig te maken en behouden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid of onvolledigheid van informatie. De inhoud is te allen tijde experimenteel, bevat geenszins de waarheid, als die al bestaat, en is subjectief.

Homeopathienetwerk.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen of programma’s van derden die ongewenst toegang krijgen via uw computer door bezoek aan homeopathienetwerk.nl en die mogelijkerwijs schade aanrichten aan uw computer of internetverbinding. Homeopathienetwerk.nl doet alles in haar macht om verkeerde informatie of vreemde programma’s te allen tijde te weigeren op de website.

Homeopathienetwerk.nl heeft het recht de disclaimer op elk gewenst moment en op elke gewenste wijze te veranderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet.