Opleidingen Homeopathie

Wil jij homeopathie studeren ? Hier vind je een overzicht van de opleidingen op het gebied van klassieke homeopathie in Nederland. Er zijn in Nederland scholen voor klassieke homeopathie en voor natuurgeneeswijzen (‘algemeen’).

Scholen voor zuivere klassieke homepathie

School voor Homeopathie | Amersfoort


De School voor Homeopathie te Amersfoort is opgericht in 1982. De school biedt een deeltijdopleiding van 6 jaar op HBO-niveau. De school bereidt zich momenteel voor op de toelating tot erkende HBO-instelling (‘accreditatie’).

Het eerste jaar is een Medisch Basisjaar, dat al is geaccepteerd door andere alternatieve / complementaire studies als dé medische basisopleiding, die iedere therapeut nodig heeft. De jaren 2 t/m 6 zijn zuiver gericht op klassieke homeopathie. Uiteraard wordt de opleiding erkend door de diverse beroepsopleidingen voor klassieke homeopathie NVKH, VNT, MBOG en FONG. Een accreditatie als HBO-instelling is voor het vijfjarige leertraject ingezet. Overigens kan het Medisch Basisjaar tegelijk met het eerste homeopathiejaar worden gedaan, al betekent dat wel stevig doorwerken.

Naast de klassieke homeopathie voor mensen (humaan) biedt de school specialismen en cursussen, zoals homeopathie voor dieren, homeopathie voor verloskundigen, en Mastersopleidingen. De colleges zijn gemiddeld 1 keer in de twee weken op de zaterdag (dus overdag). De School voor Homeopathie in Amersfoort maakt gebruik van de gebouwen van het Meridiaan College, dat is gevestigd in een oud kloostergebouw, op een prachtige plek in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
Website: www.schoolvoorhomeopathie.nl
Contact: via de website

Academie voor klassieke homeopathie | Zwolle

Heeft als doel de bekendheid van én kennis over homeopathie vergroten. Het is een door de beroepsvereniging NVKH erkende beroepsopleiding, waar je in vijf tot zes jaar wordt opgeleid tot klassiek homeopaat. De school organiseert daarnaast cursussen voor belangstellenden, die meer willen weten over homeopathie en de toepassingsmogelijkheden ervan. Verder worden er nascholingen voor afgestudeerde homeopaten en andere therapeuten georganiseerd.
Website: http://academievoorklassiekehomeopathie.nl/

Scholen voor gecombineerde opleidingen (homeopathie en natuurgeneeskunde)

Hogeschool voor Natuurgeneeskunde | Arnhem

hvna

Aan de HvNA kan men zowel natuurgeneeswijzen als klassieke homeopathie studeren. Er is ook een Medisch basisjaar. Binnen het Homeopathie-traject zijn de medische vakken geïntegreerd binnen de 5-jarige opleiding. De Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen verzorgt naast de 5-jarige opleiding nog een aantal nascholingen, trainingen, cursussen en seminars.
Website: www.hvna-opleidingen.nl

Hogeschool Hippocrates | Bloemendaal

hogeschool-natuurgeneeskunde-bloemendaal

De Hogeschool, vroeger Academie, Hippocrates verzorgt een 3-jarige voltijdopleiding en 6-jarige deeltijdopleiding. Men kan daar kiezen tussen drie richtingen: Klassieke Homeopathie, Natuurgeneeskunde of Mind en body.  De academie verzorgt tevens vele cursussen en nascholing.
Website: www.hogeschoolnatuurgeneeskunde.nl

ANZN | Opleiding Homeopathie (Zuid-Nederland/Eindhoven)

De ANZN verzorgt een beroepsopleiding voor drie belangrijke additieve geneeswijzen: voor Paranormale therapie, Reflexzonetherapie en Klassieke Homeopathie.
Website: www.anzn.nl

 

Opleidingen Klassieke Homeopathie voor Dieren

School voor Klassieke Homeopathie | Amersfoort

De School voor Homeopathie is in 2000 gestart met de opleiding tot Dierhomeopaat. Voor het behandelen van alleen dieren met homeopathie bleek een grote belangstelling te bestaan. Een logisch gevolg was het opzetten van een opleiding tot Dierhomeopaat.

Het gaat om een vierjarige deeltijdopleiding die begint met een medisch basisjaar, gevolgd doordrie jaren klassieke homeopathie voor dieren op HBO-niveau. Het diploma erkent u als professionele homeopaat voor dieren; u kunt zich daarmee aansluiten bij de beroepsvereniging BKHD .