Homeopathie Netwerk

Doel van Homeopathie Netwerk

Homeopathie Netwerk.nl stelt zich ten doel informatie te verspreiden aangaande klassieke homeopathie. Haar doel is om het centrale online informatiepunt te zijn in Nederland voor Klassieke Homeopathie. Naast gratis artikelen, nieuws, informatie en wetenswaardigheden biedt Homeopathie Netwerk ook een overzicht aan van interessante en relevante boeken over homeopathie en gezondheid, een gratis nieuwsbrief en een forum waarop mensen vragen kunnen stellen en discussie aan kunnen gaan.

Op Homeopathie Netwerk zoekt u precies datgene wat u vindt wanneer u iets wilt weten over Homeopathie. Onze zoekfunctie bevordert uw zoekgemak, en de overzichtelijkheid en duidelijke structuur zullen u helpen een makkelijke route uit te stippelen om daar te komen, waar u graag wilt zijn. Mocht u op zoek zijn naar klassiek homeopaten in de buurt en/of naar mogelijke opleidingen en cursussen klassieke homeopathie dan bent u bij ons ook op het juiste adres.

In de toekomst zal Homeopathie Netwerk zich gaan toeleggen op cursussen, symposia, lezingen, het verspreiden van middelen en steeds meer beogen een groot online en offline netwerk te worden tussen homeopaten, opleidingen, patiënten en geïnteresseerden. De brug die zij daarbij slaat kan alleen maar in het voordeel werken van de homeopathie.

Homeopathie-Netwerk

 

Enkele puntsgewijze doelen

  • Heldere informatie en transparantie aangaande klassieke homeopathie, voeding en gezondheid bieden aan het Nederlandse Volk, zowel online als offline.
  • Modernisering van de klassieke homeopathie. Dit uitgangspunt bevindt zich eigenlijk in het verlengde van de vorige doelstelling. Het naar buiten treden en openbaar maken van ‘de geheimen’ van de homeopathie is al een grote stap voorwaarts. De klassieke homeopathie wordt hier en daar toch beklijfd door het binnenskamers houden van kennis en principes, het vergaderen achter gesloten deuren en het negeren van de media. Dit is een van de redenen waarom de kritiek op de homeopathie voort blijft duren: in plaats van in discussie te gaan en de huid duur te verkopen, verkiezen veel homeopaten de negatie boven de confrontatie. Op zich een begrijpelijk standpunt, want voorwaar, het runnen van een praktijk en de aandacht aan patiënten is het belangrijkste, maar dat zorgt ervoor dat hier een goede mogelijkheid is die kan worden overgenomen door een onafhankelijke organisatie die de principes van de klassieke homeopathie uitdraagt en zo de homeopathische beroepsbevolking en patiënten vertegenwoordigt.
  • Het mede opzetten van een betere online (en zo mogelijk offline) infrastructuur ten aanzien van boeken over homeopathie, gezondheid en voeding alsmede homeopathische geneesmiddelen.
  • Het aanbieden van een online gokken platform waar bezoekers op interactieve wijze, via een forum, hun mening kunnen ventileren, de discussie aan kunnen gaan met anderen en vragen kunnen stellen aan experts.
  • Nieuwsverzameling en verspreiding ten aanzien van klassieke homeopathie, voeding en gezondheid. Via een nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en zonder storting casino bonus in Nederland.
  • Een nationaal netwerk opzetten tussen klassiek homeopaten, de beroepsverenigingen en top homeopaten in binnen en buitenland enerzijds en studenten, patiënten, zieken, geïnteresseerden en leken anderzijds
  • Het organiseren van congressen, symposia, lezingen, cursussen en themadagen
  • Nationale en internationale samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties op het gebied van klassieke homeopathie